Super tilbud på kørekort til personbil

Færdselsrelateret førstehjælp

Foerstehjaelpsoevelse8 Kopi

Obligatorisk Førstehjælpskursus

Når man skal erhverve sit kørekort for første gang, er det obligatorisk at deltage og bestå et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Kurset har en varighed af otte timer og består af fire timers hjerte- og lungeudredning samt fire timers færdselsrelateret førstehjælp.

Kurset har til formål at gøre de kommende bilister i stand til at give korrekt førstehjælp til tilskadekomne i trafikken, standse en ulykke samt at tilkalde hjælp i forbindelse med en ulykke. Samtidig skal vedkommende være i stand til at kunne foretage en hjerte- og lungeudretning ved opstået hjertestop.

Når kurset er gennemført og bestået, skal du sammen med din ansøgning om kørekort indlevere dit kursusbevis. Det må maksimalt være et år gammelt, inden du skal til din teoriprøve.

Vi tilbyder også førstehjælpskurser til private, skoler, foreninger og institutioner i hele Nordjylland.
Vi underviser efter Dansk Førstehjælpsråds gældende guidelines.

Foerstehjaelpsoevelse3 Kopi

Godkendte instruktører med bred erfaring

Alle vores instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Både vores førstehjælpskursus til kørekort og vores øvrige førstehjælpskurser bliver afholdt af en uddannet faglærer, som har erfaring fra Forsvaret eller fra erhvervsskoler. Vores undervisere har endvidere en pædagogisk uddannelse, således at de kan tilrettelægge deres undervisning i førstehjælp ud fra elevernes forudsætninger.

Undervisningen består af både teoretiske og praktiske øvelser, og efter endt undervisning udskriver vi et godkendt bevis til deltagerne.

Brandoevelse6 Kopi

Førstehjælp på forskellige sprog

Vi kan tilbyde undervisning i førstehjælp på en række forskellige sprog såsom:

 • ​Dansk
 • ​Engelsk
 • ​Tysk
 • ​Fransk
 • ​Arabisk
 • Spansk
Foerstehjaelpsoevelse11 Kopi
Foerstehjaelpsoevelse10 Kopi

Hvad lærer man på et Færdselsrelateret Førstehjælpskursus?

På vores Færdselsrelateret Førstehjælpskursus får du fire timers undervisning i hjerte- og lungeudredning, hvor følgende vil blive gennemgået:

 • ​Hjerte- og lungeredning
 • ​Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • ​Overlevelseskæden
 • ​Kontrol af bevidsthed
 • ​Kontrol af åndedræt
 • ​Frie luftveje
 • ​Hjertemassage
 • ​Brug af hjertestarter
 • ​Kunstigt åndedræt
 • ​Kald på hjælp
 • ​Alarmering
 • ​Sideleje
 • ​Standsning af ulykker og den fysiske sikkerhed for dig selv, den tilskadekomne og omkringstående.

Derudover gennemgås fire timers færdselsrelateret førstehjælp bestående af:

 • ​Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • ​Forhold ved trafikulykker og andre færdselsrelaterede ulykker
 • ​Livreddende førstehjælp og livsvigtigt ilttransport
 • ​Alarmering
 • ​Nødflytning
 • ​Chok
 • ​Psykisk førstehjælp
 • ​Brud på arme og ben
 • ​Brud på nakke, rygsøjle og evt. bækken
 • ​Hovedlæsioner
 • ​Blødninger

Priser på vores Færdselsrelateret Førstehjælpskursus

Vores pris på et Færdselsrelateret Førstehjælpskursus er kr. 700,- pr. deltager.​

Ved større grupper giver vi dog gerne et godt tilbud med en samlet pris for kursus.

Tid til et færdselsrelateret førstehjælpskursus?

Er du i gang med at tage dit kørekort, og er det blevet tid til, at du skal undervises i førstehjælp til kørekort, kan du tilmelde dig direkte herunder!

Ønsker du at give dine skoleelever eller ansatte et kursus i førstehjælp, og kunne du tænke dig et tilbud på en samlet pris for hele gruppen, skal du endelig bare tage kontakt til os.

Vi kan kontaktes på telefon 40 78 40 43 eller på e-mail jorgen@koereskole-foerstehjaelp.dk.

Tilmeld dig nu!

Vi har som minimum ny holdstart hver anden måned, og det giver dig en god mulighed for at komme hurtigt i gang med at tage dit kørekort hos os i Aalborg eller Gandrup. 

Ønsker du at tilmelde dig et af vores kommende hold, kan du tilmelde dig online på telefon 40 78 40 43 eller e-mail jorgen@koereskole-foerstehjaelp.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores køreskole, undervisning eller lignende skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig!

Jørgen