Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Hos Dansk Køre & Førstehjælps Skole afholder vi førstehjælpskursus til kørekort i vores egne lokaler i Aalborg og Gandrup for kursister fra Gistrup, Klarup, Hals, Vodskov og resten af Nordjylland.
Vi tilbyder også førstehjælpskurser til private, skoler, foreninger og institutioner i hele Nordjylland, og vi underviser efter Dansk Førstehjælpsråds gældende guidelines.

F¢Rstehjælps¢Velse8 Kopi

Et førstehjælpskursus til kørekort er obligatorisk

Når man skal erhverve sit kørekort for første gang, er det obligatorisk at deltage og bestå et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Kurset har en varighed af otte timer og består af fire timers hjerte- og lungeudredning samt fire timers færdselsrelateret førstehjælp.

Kurset har til formål at gøre de kommende bilister i stand til at give korrekt førstehjælp til tilskadekomne i trafikken, standse en ulykke samt at tilkalde hjælp i forbindelse med en ulykke. Samtidig skal vedkommende være i stand til at kunne foretage en hjerte- og lungeudretning ved opstået hjertestop.

Når kurset er gennemført og bestået, skal du sammen med din ansøgning om kørekort indlevere dit kursusbevis. Det må maksimalt være et år gammelt, inden du skal til din teoriprøve.

F¢Rstehjælps¢Velse3 Kopi

Godkendte instruktører med bred erfaring

Alle vores instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Både vores førstehjælpskursus til kørekort og vores øvrige førstehjælpskurser bliver afholdt af en uddannet faglærer, som har erfaring fra Forsvaret eller fra erhvervsskoler. Vores undervisere har endvidere en pædagogisk uddannelse, således at de kan tilrettelægge deres undervisning i førstehjælp ud fra elevernes forudsætninger.

Undervisningen består af både teoretiske og praktiske øvelser, og efter endt undervisning udskriver vi et godkendt bevis til deltagerne.

Brand¢Velse6 Kopi

Vi tilbyder førstehjælpsundervisning på forskellige sprog

Vi kan tilbyde undervisning i førstehjælp på en række forskellige sprog såsom:

 • ​Dansk
 • ​Engelsk
 • ​Tysk
 • ​Fransk
 • ​Arabisk
 • Spansk
F¢Rstehjælps¢Velse11 Kopi
F¢Rstehjælps¢Velse10 Kopi

Hvad lærer man på et Færdselsrelateret Førstehjælpskursus?

På vores Færdselsrelateret Førstehjælpskursus får du fire timers undervisning i hjerte- og lungeudredning, hvor følgende vil blive gennemgået:

 • ​Hjerte- og lungeredning
 • ​Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • ​Overlevelseskæden
 • ​Kontrol af bevidsthed
 • ​Kontrol af åndedræt
 • ​Frie luftveje
 • ​Hjertemassage
 • ​Brug af hjertestarter
 • ​Kunstigt åndedræt
 • ​Kald på hjælp
 • ​Alarmering
 • ​Sideleje
 • ​Standsning af ulykker og den fysiske sikkerhed for dig selv, den tilskadekomne og omkringstående.

Derudover gennemgås fire timers færdselsrelateret førstehjælp bestående af:

 • ​Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • ​Forhold ved trafikulykker og andre færdselsrelaterede ulykker
 • ​Livreddende førstehjælp og livsvigtigt ilttransport
 • ​Alarmering
 • ​Nødflytning
 • ​Chok
 • ​Psykisk førstehjælp
 • ​Brud på arme og ben
 • ​Brud på nakke, rygsøjle og evt. bækken
 • ​Hovedlæsioner
 • ​Blødninger

Priser på vores Færdselsrelateret Førstehjælpskursus

Vores pris på et Færdselsrelateret Førstehjælpskursus er kr. 650,- pr. deltager.

Ved større grupper giver vi dog gerne et godt tilbud med en samlet pris for kursus.

Tilmeld dig et Færdselsrelateret Førstehjælpskursus.

Er du i gang med at tage dit kørekort, og er det blevet tid til, at du skal undervises i førstehjælp til kørekort, kan du med fordel tilmelde dig vores kursus i førstehjælp her

Ønsker du at give dine skoleelever eller ansatte et kursus i førstehjælp, og kunne du tænke dig et tilbud på en samlet pris for hele gruppen, skal du endelig bare tage kontakt til os.

Vi kan enten kontaktes på telefon 40 78 40 43 eller e-mail jorgen@koereskole-foerstehjaelp.dk.

Førstehjælps kursus